Свободни работни места рио велико търново


21.12.2018 Автор: Стойна

Център за специална образователна подкрепа — Велико Търново 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори Лектор по музика; 4.

Учител начален етап — 0,5 щат;. Сред най-търсените на пазара на труда са компютърните специалисти. Учител по информатика и информационни технологии; 7. Учител в група за целодневна организация на учебния ден — 2 места. Учител целодневна организация на учебния ден V — VII клас. Учител по английски език — 2 места;.

Свободни работни места рио велико търново по математика и информатика; 3. Учител по математика и информатика; 3. Учител по математика и информатика; 3.

Учител по руски език; 4. Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат При назначаване на работа кандидатът представя трудова книжка, свидетелство за съдимост и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет.

Обяви за работа

Преподаватели за средни училища и за професионално обучение се търсят в община Горна Оряховица. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап — 2 места; 2. Учител целодневна организация на учебния ден V — VII клас. Общ работник в ученически стол — 4 часа;. Учител по изобразително изкуство;. В старата столица и съседна Горна Оряховица има и над 10 свободни позиции за учители в начален етап. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап — 7 места; 2.

  • Старопрестолна професионална гимназия по икономика — Велико Търново. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап — 7 места; 2.
  • Център за специална образователна подкрепа — Ново село Логопед — 0,5 щат отвори

Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап на основно образование. Учител по физическо възпитание и спорт - 0,5 щат. ПГ по моден дизайн - Велико Търново Учител по учебна практика в проф. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап на основно образование. Учител в група за целодневно обучение в прогимназиален етап java за всеки част 2 основно образование.

За регистъра

Учител по математика с допълване ; 2. Учител, музика в ЦПЛР. Учител по английски език — 2 места; 2.

Помощник-възпитател, а заплатите за тях започват от лв. Външен лектор по испански език - часа. Учител по математика часа и английски език часа. Учител по математика часа и английски език часа. Помощник-възпитател, на 4 часа. Външен лектор по испански език - часа!

Свободни работни места

Учител по английски език — 0,5 щат; 2. Ново село Учител по теория на специалните предмети по хранително-вкусовата промишленост отвори Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат; Документ за трудов стаж; Мед.

Лектор по немски език; 2. Лектор по испански език - часа. Предложенията са както за младши, така и за старши преподаватели в забавачки и средни училища.

Учител за целодневна организация на обучение - прогимназиален етап; 2. Учител начален етап на основното образование в група за ЦДО. Предложенията са както за младши, така и за старши преподаватели в забавачки и средни училища.

Учител по английски език и немски език; 2.

За процедурата по кандидатстване накратко

Учител начален етап на основното образование; 2. Учител музика — народни инструменти — часа; 5. Учител по математика часа и английски език часа ;. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

Учител по музика в детска градина. Учител по музика в детска градина. Учител по физическо възпитание и спорт; 2.


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@menuiresgeekfestival.com
Реклама в портала menuiresgeekfestival.com