Свободни работни места за учители в плевен


05.01.2019 Автор: Белмин

Учител, практическо обучение —0,5 щат. Център за подкрепа на личностно развитие — горна Оряховица. Общ работник в ученически стол — 4 часа;.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност;. Лектопр по изобразително изкуство — 18 часа. Учител по физическо възпитание и спорт; 4. С предимство са кандидатите с педагогически стаж минимум пет години; Заявление до директора;. Учител по математика; 3. Учител теоретично обучение — Архитект;.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност; 2. Заместник-директор по административно-стопанската дейност; 2. Учител по география и история. Учител по география и история? Център за специална образователна подкрепа - Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден - 2 места отвори Счетоводител - 0,5 щат?

Заместник-директор по административно-стопанската дейност;. Хигиенист — 4 часа. Учител практическо обучение — строителен инженер. ПГ по моден дизайн — Велико Търново 1.

Учител теоретично обучение — технология на машиностроенето и металорежещи машини;.

Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование - свободни работни места за учители в плевен места; 5.

Учител практическо обучение по технология на производството на кулинарни изделия в ЗХР. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование - 4 щатни бройки; отвори Център за подкрепа за личностно развитие - Горна Оряховица.

Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование;!

Висше образование по специалността; Педагогическа правоспособност; С предимство са кандидатите с педагогически стаж минимум пет години;. Батак Лектор по английски език в начален етап — 64 часа отвори Център за специална образователна подкрепа — с.

Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Заместник-директор, административно-стопанска дейност - чрез вътрешен подбор. Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Учител теоретично обучение - технология на машиностроенето и металорежещи машини;! Заместник-директор, административно-стопанска дейност - чрез вътрешен подбор. Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност; 2. Учител по анжглийски език — часа;. Учител по английски език и немски език;.

Учител по история и география непълен норматив. Учител по български език и литература. Учител по български език и литература. Учител по английски език; 3? Учител по математика часа и английски език часа. Библиотекар - 0,5 щат! Учител по математика и информационни технологии непълен норматив отвори. Учител по български език и литература.

Учител в начален етап с английски език; 2. Заявление до директора; Документ за завършено образование; CV-европейски формат При назначаване на работа кандидатът представя трудова книжка, свидетелство за съдимост и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет. Учител по английски език.

Учител по английски език - 2 места. Учител теоретично обучение - технология на машиностроенето и металорежещи машини; 2. Учител теоретично обучение - технология на машиностроенето и металорежещи машини; 2.


Свързани публикации:

Е-мейл: [email protected]
Реклама в портала menuiresgeekfestival.com